Počítačové kurzy

Naše počítačová škola nabízí kurzy, o které je podle našich zkušeností největší zájem ze strany firem i ze strany jednotlivců. Všechny kurzy jsou pečlivě připravovány a zajišťovány odborně erudovanými a zkušenými lektory. Absolventi si odnesou kromě vědomostí a dovedností i řadu podnětných materiálů. Individuální a vlídný přístup je pro nás samozřejmostí.

Nabídka počítačových kurzů

Většina uživatelů PC, ať již začínajících či pokročilých, se v dnešní době neobejde bez odborné rady, či lépe bez počítačových kurzů, v nichž získá základní uživatelské znalosti a dovednosti, nebo si je rozšíří. Většina počítačových programů je na takové úrovni, že jejich zvládnutí a maximální využití je pro většinu majitelů PC bez takovéto odborné pomoci problematické.

Počítačové učebny

S našimi lektory se na kurzech setkáte v některé ze tří počítačových učeben. Samozřejmostí je internetové připojení (optický kabel), barevná i černobílá tiskárna, dataprojektor a pochopitelně moderní počítače. Čtvrtá učebna je mobilní, určená pro ty, kteří nás nemohou navštívit v našich kamenných učebnách

Ceník

Ceny našich kurzů a školení vás zajisté na jejich účasti neodradí.

Reference

Naše počítačová škola proškolila zaměstnance řady firem i velké množství jednotlivců. Pro vaši informaci uvádíme některé z nich.

Copyright © 2002 - 2019 | POČÍTAČOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík